Физика молекулалык физика

Физика молекулалык физика физика молекулалык физика

Рахпар Кудіретоллакызы Мукашбекова, Тяньши компаниясынын 8 жулдызды дистрибьюторы Адамда жаксы касиет болмаса, оган бак та, бакыт та конбайды. Жусіп Баласугни 1952 жылы казан айынын 5 жулдызында дуниеге келген. Акесі Кудіретолла Рахматуллаулы, анасы.

Подождите 30 сек. Ваша информация найдина и загружается....Физика молекулалык физика